نام بخش

مکان

تعداد تخت

شماره داخلی

اطفال

طبقه 2

15

350-351
 

سرپرستار

رئیس بخش

رابط ایمنی

رابط آموزشی

خانم سمیه بالابندیان

آقاي دکتر مهدی آسایی

خانم پروين توانا

 خانم سمیه بالابندیان

 

معرفی بخش

کلیه کودکان بستری در این بخش زیر سن 15 سال بوده و به ازای هر کودک داشتن یک همراه ضروری است. 

 

ساختار بخش

بخش اطفال با15 تخت فعال در طبقه دوم و در مجاورت بخش NICU واقع شده است.

اين بخش داراي يك اتاق خصوصي،سه اتاق دوتختي،دو اتاق عمومي چهار تخته ،اتاق درمان و يك اتاق بازي مي باشد. 

 

آموزش بیمار

از زماني كه بيمار كاملاً هوشيار و بيدار است، درد ندارد، بيقرار نمي باشد، و آمادگي گرفتن آموزش را دارد مباحث آموزشي كم كم براي او و همراه بازگو مي شود.

  • در زماني كه در تخت مي باشد تمرينات تنفسي (استفاده از اسپيرومتري) ، حركت اندام ها(ورزش در تخت) به وي آموزش و يادآوري مي شود.
  • نحوه صحيح راه رفتن بعد از اجازه خروج از تخت آموزش داده مي شود.
  • در صورتي كه بيمار فشار خون يا ديابت داشته باشد رژيم غذايي مناسب و نحوه صحيح مصرف داروها آموزش داده مي شود .
  • در مورد نحوه صحيح مراقبت از ناحيه عمل، حمام كردن ، بلند كردن اجسام، نشستن، خوابيدن، ... آموزش داده مي شود.

پمفلت هاي موجود در مورد آموزش ها به بيمار داده مي شود.

 
 

x

پشتیبانی آنلاین است