نام بخش

مکان

تعداد تخت

شماره داخلی

بخش 2

طبقه 2

28

250-263
 

سرپرستار

رئیس بخش

رابط ایمنی

رابط آموزشی

آقاي هادی حسن شاهی

آقاي دكتر محمدرضا شريفي

خانم الهه کریمی

 

 

معرفی بخش

بیماران درمان طبی و کیس داخلي در این بخش تحت مراقبت قرار می گیرند.

همچنين بیمارانی که نیازمند عمل جراحی می‌باشند در این بخش‌ بستری شده و اقدامات روتین،  قبل از عمل جراحي ( آزمایشات ،گرافي ها ، نوار قلب  ،کنترل علایم حیاتی و ...) صورت می گیرد. با توجه به سوابق بیمار ممکن است برای وی آزمایشات تخصصی تر و یا مشاوره با پزشکان متخصص دیگر انجام شود.

بیماران بعد از انجام اقدامات اوليه درماني منتقل اتاق عمل شده و از آنجا منتقل بخش های  خواهند شد.

 

ساختار بخش

اين بخش داراي دو لاين مي باشد كه يك لاين جهت بستري بيماران داخلي در نظر گرفته شده است و لاين ديگر جهت پذيرش بيماران كيس جراحي مي باشد.

 

 
 

x

پشتیبانی آنلاین است