کنترل عفونت

نام واحد: کنترل عفونت

مکان: ساختمان مدیریت- طبقه اول

شماره تماس داخلی: 422

شرح فعالیت واحد:

  • بررسی و شناسایی عفونت‏ های بیمارستانی و ارسال موارد به دانشگاه
  • شناسایی بیماری‏های واگیردار و ارسال موارد آنفولانزا به دانشگاه
  • راند بخش‏ها و پرکردن چک لیست کنترل عفونت به تفکیک بخش و واحدها
  • برگزاری ماهیانه کمیته کنترل عفونت
  • پیگیری مداخلات مصوبات کمیته کنترل عفونت
  • نظارت بر شستشوی دست پرسنل و آموزش و فرهنگ ‏سازی
  • نظارت بر رعایت دستورالعمل‏های کنترل عفونت از جمله: ایزولاسیون، مواجهات شغلی (نیدل استیک)، استفاده از وسایل حفاظت فردی، مصرف منطقی آنتی‏ بیوتیک‏ ها و ...
  • پایش شاخص‏های کنترل عفونت و تعیین و پایش مداخلات و ممیزی
 

x

پشتیبانی آنلاین است