مهندسی پزشکی

نام واحد: مهندسی پزشکی

مکان: ساختمان مدیریت- طبقه همکف

شماره تماس داخلی: 399

شرح فعالیت واحد:

  • اجرا و بررسی فرآیند نگهداشت تجهیزات پزشکی
  • پیگیری روند تعمیرات تجهیزات پزشکی
  • آموزش کار با تجهیزات پزشکی در صورت نیاز و درخواست واحد آموزش
  • بررسی حسن عملکرد تجهیزات پزشکی و نظارت بر فرآیند کالیبراسیون آن‎ها
 

x

پشتیبانی آنلاین است