مهندسی بهداشت حرفه ‏ای

نام واحد: مهندسی بهداشت حرفه‏ ای

مکان: ساختمان مدیریت- طبقه اول

شماره تماس داخلی: 288

شرح فعالیت واحد:

هدف این واحد بر طبق نظر کمیته مشترک بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بین ‏المللی کار (ILO) عبارت از: تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان و پیشگیری از بیماری‏ها و حوادث ناشی از کار

شرح وظایف:

 • تدوین خط ‏مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه‏ای بیمارستان همسو با استراتژی و خط‏ مشی کلان بیمارستان
 • ایجاد فرهنگ ایمنی در کار
 • ارزیابی ریسک در حیطه پیمانکاران، بیماران، تأمین‏ کنندگان و بازدید کنندگان
 • شناسایی عوامل زیان ‏آور محیط کار از قبیل مخاطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و ...
 • استقرار و رهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی
 • پایش و انجام معاینات ادواری جهت کلیه پرسنل
 • بازدید منظم از کلیه بخش‏ها و واحدهای بیمارستان و تلاش در جهت رفع نواقص و اقدامات اصلاحی
 • بررسی حوادث ناشی از کار و تلاش در جهت رفع نواقص
 • پایش و بررسی استرس شغلی کارکنان
 • اندازه‏ گیری عوامل زیان‏ آور محیط کارصدور احكام پرسنل
 • رسيدگي به شكايات پرسنل در مورد حقوق و مزايا
 

x

پشتیبانی آنلاین است