لاندری

نام واحد: لاندری

مکان: ساختمان اصلی- طبقه (1-)

شماره تماس داخلی: 333 (مسئول لاندری)- 207 (واحد لاندری)

شرح فعالیت مسئول واحد:

 • نظارت در بخش‏ها برای انتقال البسه و ملحفه ‏های آلوده و کثیف به قسمت مربوطه جهت شستشو، ضدعفونی، اتوکشی و بازگرداندن آنها
 • مراقبت و کنترل در جهت انجام نظافت قسمت‏ها و تجهیزات مختلف رختشویخانه
 • نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ایمنی و بهداشت محیط و لنژ
 • نظارت بر رعایت دستورالعمل‏های لاندری از جمله مواجهات شغلی، استفاده از وسایل حفاظت فردی و مصرف مواد گند زدا و ضدعفونی‏ کننده
 • راند لاندری و پرکردن چک ‏لیست‏های مربوطه

شرح فعالیت واحد:

 • جمع‏ آوری، جداسازی، شستشو و ضدعفونی ملحفه ‏ها و خشک‏ کردن و آماده‏ سازی آنها برای تحویل به بخش
 • شست شوی پارچه‏ های سبز اتاق ‏عمل و ضدعفونی‏ کردن آنها و تحویل به قسمت اتوکلاو برای آماده ‏سازی
 • شست شوی و اتوکشی البسه پرسنل در روزهای کاری
 • آمارگیری از استوک و کلیه بخش‏ها به ‏صورت ماهیانه
 • تنظیم فرم رضایت‎ سنجی پرسنل و بیماران در رابطه با تمیز بودن لباس‏ها و ملحفه‏ ها
 • آمارگیری کلیه ملحفه‏ ها و البسه و ... بصورت ماهیانه
 • جداسازی البسه و ملحفه فرسوده از آمار بخش‏ها و جایگزینی آنها
 

x

پشتیبانی آنلاین است