قوانین و مقررات ویژه همراهان بیمار

قوانین و مقررات بیمارستان ویژه همراهان بیمار:

1- محدوده زمانی تعیین شده جهت ملاقات بیماران ساعت 15 الی 16 می باشد. لذا در پایان زمان ملاقات و به منظور استراحت بیماران و انجام به موقع اقدامات درمانی، نسبت به ترک بیمارستان اقدام و با کادر انتظامات در این مورد همکاری نمایید.

2- در صورت بستری بیمار در بخش های ویژه، ارائه یک یا چند شماره تلفن در دسترس جهت یرقرای تماس های ضروری از بخش مربوطه الزامی است.

3- ملاقات در بخش های ویژه به صورت محدود و بدون ایجاد اختلال در آسایش سایر بیماران امکانپذیر می باشد. در این رابطه ضمن هماهنگی با مسئولین بخش، به نکات ایمنی توصیه شده در بخش مربوطه عمل نمایید.

4- کودکان بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های واگیردار هستند. از آوردن کودکان کمتر از نه سال به بیمارستان خودداری نمایید.

5- افراد سالم نیز می توانند انتقال دهنده برخی میکروب ها به بیمار شما باشند. بنابراین در ساعات ملاقات از ازدحام بر بالین بیمار خودداری فرمایید.

6- از همراهان بیمار تقاضا می شود به دلیل رعایت بهداشت فردی و جلوگیری از انتقال بیماری از نشستن روی تخت بیمار خودداری نمایند.

7- از کشیدن سیگار در محیط و محوطه بیمارستان جدا خودداری نمایید.

8- لطفا از آوردن گل طبیعی خودداری نمایید.

9- تلفن همراه خود را در سالن های بیمارستان و اتاق های بیماران در حالت سکوت قرار دهید.

10- از دادن هرگونه مواد خوراکی و آشامیدنی به بیماران بدون هماهنگی با پرستاران بخش اکیدا خودداری فرمایید.

11- از دست زدن به سرم بیمار (کم و یا زیاد کردن آن) و نیز وسایل تیز و برنده اکیدا خودداری فرمایید.

12- لطفا سکوت را رعایت فرمایید و به خاطر داشته باشید که با همکاری و بردباری و ایجاد نظم و آرامش در رسیدگی به امور شما تسریع می شود.

13- در سالن انتظار بیمارستان و درمانگاه ها، تلفن های عمومی رایگان جهت برقراری ارتباط درون شهری تدارک دیده شده است.


x

پشتیبانی آنلاین است