فناوری اطلاعات

نام واحد: فناوری اطلاعات

مکان: ساختمان مدیریت- طبقه اول

شماره تماس داخلی: 320

شرح فعالیت واحد:

  • تهيه درخواست، تأييد خريد و پشتيباني از سخت‌افزارهاي خريداري شده
  • نيازسنجي، انتخاب شركت و پشتيباني از نرم‌‌افزارها
  • تهيه درخواست، تأييد خريد و پشتيباني از زيرساخت‌هاي شبكه داخلي و اينترنت بيمارستان
  • تعمير سخت‌افزارها و به‌ روزرساني نرم‌افزارها
  • پشتيباني از دوربين‌هاي امنيتي بيمارستان
  • تهيه درخواست، تأييد خريد و پشتيباني از سخت‌افزار سرورهاي بيمارستان
  • تهيه نرم‌افزارهاي خاص بيمارستان
 

x

پشتیبانی آنلاین است