راهنمای طبقات

ساختمان درماني بيمارستان
♦ طبقه همكف
 • پذيرش ، حسابداري ، صندوق ، ترخيص
 • سالن انتظار
 • اور‍ژانس
 • ترياژ مامايي(اتاق معاينه)
 • دفتر پرستاري
 • دفتر كارشناسان بيمه
 • واحد تايپ و تكثير
 • اطلاعات جديد
 • باجه بانك سپه
 • عابر بانك
 • كافي شاپ برگ مو
♦ طبقه اول
 • اتاق عمل و ريكاوري
 • اتاق زايمان و LDR 
 • بخش آندوسكوپي و كولونوسكوپي
 • بخش 1 (بستري زنان)
♦ طبقه دوم
 • بخش مراقبت هاي وي‍‍ژه ICU
 • بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان NICU و Post NICU
 • بخش اطفال
 • بخش ادميت
♦ طبقه سوم
 • بخش 3 (زنان و زايمان)
 • بخش نوزادان سالم
 • استراحت مادران
♦ طبقه چهارم
 • بخش 4‌ (بستري مردان)
 • VIP
 • بخش HRPU (مادران پرخطر)
 • تلفنخانه
 • خياطخانه
♦ طبقه منفي يك (زيرزمين)
 • راديولوژي
 • سونوگرافي
 • آشپزخانه و رستوران
 • تاسيسات
 • لاندري
 • CSR
 • انبار


ساختمان اداري بيمارستان
♦ طبقه همكف
 • امور مالي و حسابداري
 • تجهيزات پزشكي
 • حقوق و دستمزد
 • گيرندگان خدمت
 • آموزش
 • بيمه گري
 • بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي
 • سالن آمفي تئاتر
 • بايگاني
 • اقتصاد درمان
♦ طبقه اول
 • حوزه رياست
 • مدير درمان
 • مدير منابع انساني
 • واحد فناوري و اطلاعات و اتاق سرور
 • دبيرخانه
 • كارگزيني
 • دفتر بهبود كيفيت
 • روابط عمومي


محوطه بيمارستان
♦ ورودي اصلي
 • كلينيك پوست
 • كلينيك زنان
 • كلينيك اطفال
♦ ورودي فرعي
 • اطلاعات قديم
 • پاركينگ اختصاصي
 • داروخانه
 • كلينيك جراحي
 • كلينيك داخلي
 • ازمايشگاه
 • فيزيوتراپي
 • مهد كودك

x

پشتیبانی آنلاین است