راهنمای دریافت گواهی ولادت

 

مدارك مورد نياز جهت صدور گواهي ولادت وشناسنامه نوزاد

 

  • اصل شناسنامه زن + شوهر
  • اصل كارت ملي زن + شوهر

از كليه بيماران تقاضا ميشودحتما مدارك مورد نياز، جهت صدور گواهي ولادت نوزاد خود را در اولين ساعات پذيرش بيمارخود يا اولين ساعت ملاقات، به واحد پذيرش تحويل داده تا قبل از ترخيص بيمار احراز هويت بيمار صورت گيرد .بديهي است در صورت عدم تحويل مدارك ذكر شده و ترخيص بيمار احراز هويت بيمار صورت نگرفته و بيمارمجددا جهت احراز هويت بايد در بيمارستان حضور يابد. لازم بذكر است بيمارستان هيچگونه مسئوليتي را در قبال عدم صدورگواهي ولادت و تحميل هزينه از طرف اداره ثبت احوال را نخواهد داشت. بيماران ساكن شهرستانها توجه داشته باشند هرزماني كه مدارك خود را به واحد پذيرش تحويل دهند و احراز هويت بيمارشان در حضور خود بيمار صورت گرفت ،گواهي ولادت نوزادشان 24 ساعت بعد آماده تحويل ميباشد.

توجه:بيماران ساكن شهرستانها حتما در زمان ترخيص، گواهي ولادت نوزادو اصل شناسنامه وكارت ملي خود را از واحد پذيرش تحويل بگيرند.


x

پشتیبانی آنلاین است