رادیولوژی

نام واحد: رادیولوژی

مکان: ساختمان اصلی- طبقه (1-)

شماره تماس داخلی: 217

شرح فعالیت واحد:

این واحد از ساعت 7 الی 10 شب به‏ صورت متناوب به ارائه خدمت به بیماران سرپایی و بستری اورژانسی و غیراورژانسی می ‏پردازد و از ساعت 10 شب الی 7 صبح روز بعد و نیز ایام تعطیل آماده ارائه خدمت به بیماران اورژانس و بستری می‎باشد. در این بخش بیماران سرپایی اعم از بیماران با درخواست رادیوگرافی معمولی و هم گرافی رنگی مثل IVP، HSG و ... پذیرش شده و به آنها ارائه خدمت می‏ شود. بخش سونوگرافی هر روز صبح جهت پذیرش بیماران بستری و اورژانس فعال می‏ باشد. قسمت ماموگرافی از روزهای یکشنبه تا چهارشنبه صبح ارائه خدمت می‏ نماید.

ضمن آنکه بیماران بستری با اولویت خاص در تمام ساعات شبانه ‏روز تحت پوشش این بخش قرار دارند و از طریق ثبت درخواست در سیستم HIS به تهیه تصویربرداری از این بیماران پرداخته می‏ شود.

 

x

پشتیبانی آنلاین است