تغذیه

نام واحد: تغذیه

مکان: ساختمان مدیریت- طبقه همکف

شماره تماس داخلی: 426- 308

شرح فعالیت واحد:

واحد تغذیه شامل دو قسمت مدیریت بخش غذا و رژیم درمانی است. قسمت مدیریت بخش غذا به‏ صورت عمده وظیفه‏  تدارک مواد اولیه، آماده‏ سازی، طبخ و توزیع غذای مناسب برای بیماران، همراهان  و کارمندان را بر عهده دارد. در این راستا سعی شده بیماران امکان انتخاب غذا داشته باشند.

واحد رژیم درمانی ارزیابی تخصصی تغذیه‏ ای بیماران را برعهده دارد. بیمارانی که با مشکلاتی نظیر سوء تغذیه، دیابت، فشارخون و بیماری‏های کلیوی در بیمارستان بستری می‏شوند واجد شرایط ارزیابی هستند. همچنین اطفال و زنان بارداری که در شرایط خاصی مثل وزن‏ گیری نامناسب هستند نیز مورد ارزیابی قرار می‏گیرند. هدف آن است که در حد امکان خدمات غذایی متناسب با بیمار جهت بهبود شرایط و افزایش رضایت‏مندی وی ارائه گردد.

 

x

پشتیبانی آنلاین است