تاریخچه و معرفی بیمارستان

بیمارستان دکتر مجیبیان به عنوان اولین بیمارستان خصوصی یزد از شهریور 1344 با ظرفیت 20 تخت شروع به کار نمود . طی سالهای اخیر به دلیل ضرورت، بیمارستان مورد باز سازی قرار گرفت و بخشهای ICU ،NICU، مادران پر خطر(HRPU) ، اطفال و یک بخش بستری جدید، تجهیز ومورد بهره برداری قرار گرفت. براساس پروانه بهره برداری بیمارستان ظرفیت این مرکز 150 تختخوابی میباشد. باتوجه به حسن عملکرد بیمارستان دکتر مجیبیان در سال 1381 از طرف سازمانهای بیمه گر به عنوان بیمارستان خصوصی نمونه استان معرفی گردید.

این بیمارستان در ارزشیابی های مختلف و ارزیابی اعتبار بخشی که ازسوی وزارت بهداشت و همه ساله انجام میشود درجه یک شناخته شده است.

لازم به ذکر می باشد بیمارستان دکتر مجیبیان یزد در اولین جشنواره حاکمیت بالینی در سال 1390 موفق به کسب رتبه برتر و تندیس جشنواره مذکور گردید.

تنها کلینیک شبانه روزی کودکان یزد دراین بیمارستان دایر است و درمانگاه های تخصصی زنان وزایمان ،بیماریهای پستان، جراحی و داخلی در کلیه ایام هفته بجز روزهای تعطیل آماده ارایه خدمت به مراجعین محترم میباشند.

این بیمارستان با اکثر بیمه های دولتی و خصوصی طرف قرارداد بوده و تعرفه های مورد عمل در این بیمارستان بر اساس تعرفه های مصوب هیات وزیران میباشد.


x

پشتیبانی آنلاین است