بهبود کیفیت

نام واحد: بهبود کیفیت

مکان: ساختمان مدیریت- طبقه اول

شماره تماس داخلی: 404- 322

شرح فعالیت مسئول واحد:

  • مدیریت فرآیندهای اصلی بیمارستان به ‏صورت مستمر
  • ارزیابی میزان پیشرفت و تحقق اهداف برنامه ‏های عملیاتی/ بهبود کیفیت و بازنگری
  • اندازه گیری عملکرد بالینی و غیربالینی و انجام بازنگری براساس آن
  • مشکلات جاری و فرصت‏های بهبود، شناسایی و اقدام اصلاحی و اجرای برنامه بهبود کیفیت مرتبط
  • مدیریت مستندات مربوط به استانداردهای اعتباربخشی ملی
  • ارزیابی عملکرد بیمارستان در پیاده ‏سازی اعتباربخشی ملی با رویکرد بهبود مستمر توسط تیم‏های داخلی
  • تشکیل کمیته‏ های بیمارستانی طبق دستورالعمل‏های ابلاغی و نظارت بر عملکرد آنها 

 

 کمیته‏ های بیمارستانی شامل:

1. کمیته پایش و سنجش کیفیت در بیمارستان

2. کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

3. کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه‏ ای

4. کمیته کنترل عفونت

5. کمیته بهداشت محیط

6. کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

7. کمیته مدیریت خطر و حوادث و بلایا

 

8. کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن

9. کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

10. کمیته اورژانس، تعیین تکلیف بیمار و تریاژ

11. کمیته طب انتقال خون

12. کمیته درمان، دارو و تغییرات پزشکی

13. کمیته اقتصاد درمان، دارو و تغییرات پزشکی

14. کمیته مرگ‏ ومیر و عوارض بیمارستانی و آسیب‏ شناسی و نسوج

 

x

پشتیبانی آنلاین است