آزمایشگاه و بانک خون

نام واحد: آزمایشگاه و بانک خون

مکان: ساختمان آزمایشگاه

شماره تماس داخلی: 228- 227

شرح فعالیت واحد:

این واحد شامل بخش‏های بیوشیمی، هماتولوژی، سرولوژی، هورمون و میکروب‏ شناسی می ‏باشد که به ‏طور شبانه ‏روزی ارائه خدمت می‏کند. این واحد آزمایشگاهی در کنترل کیفی داخلی و خارجی شرکت دارد؛ همچنین جهت انجام بعضی از آزمایشات تخصصی با آزمایشگاه دی و دکتر مقیمی قرارداد فی‏مابین دارد.

واحد بانک خون بیمارستان به‏ صورت شبانه‏ روزی در امر خون‏رسانی به بیماران نیازمند فعالیت دارد. در این زمینه با پایگاه انتقال خون استان و بخش‏های بیمارستان هماهنگی لازم را دارد. این واحد از سال 92 وارد طرح هموویژیلانس شد و در این زمینه آموزش‏های لازم را به پرسنل فنی بانک خون، پرستاران و پزشکان داده است؛ همچنین این واحد در ارزیابی و ممیزی داخل استان حائز رتبه اول و دوم استان گردیده ‏است.

 

x

پشتیبانی آنلاین است