آتش‏نشانی

نام واحد: آتش‏نشانی

مکان: ساختمان مدیریت- طبقه اول

شماره تماس داخلی: 288

شرح فعالیت واحد:

  • برنامه ‏ریزی و تعیین خط‎ مشی در امور آتش‏نشانی و خدمات ایمنی
  • برنامه‏ ریزی و تعیین دوره‏های آموزشی مداوم جهت پرسنل
  • پایش و بررسی و ارزیابی ریسک واحدهای پرخطر و مدیریت و کنترل آن
  • پایش و بررسی سیستم اعلام حریق
  • مدیریت و چینش برنامه کاری تیم آتش‏نشانی
  • پایش و بررسی سیستم اطفاء حریق (کپسول‏های اطفاء حریق و جعبه فایرباکس)
  • نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی در ساختمان و رعایت استانداردهای لازم در تجهیز بناها در برابر حریق
 

x

پشتیبانی آنلاین است