کار گروهی بهترین و قطعی‌ترین راه رسیدن به تشخیص و کمک به بیمار است. ارزیابی کلینیکی دقیق

بیمارستـــان دکتر مجیبیان

بیمارستان 150 تختخوابی دکتر مجیبیان به عنوان اولین بیمارستان تخصصی و خصوصی استان یزد در راستای ارتقای ایمنی بیمار، با بهره مندی از نیروهای مجرب، متعهد ودلسوز ضمن توجه ویژه به سلامت مادران باردار با دارا بودن سایر بخشهای تخصصی در سایه ارزشهای بیمار محوری مشتری مداری، مسئولیت پذیری، روحیه کار گروهی، سرعت و دقت در ارائه خدمات، آموزش و توسعه، خلاقیت، نوآوری، بهبود مداوم و قانونمداری، خدمات درمانی و تشخیصی به روز و با کیفیت را به آحاد بیماران مراجعه کننده ارائه می نماید. ما برآنیم با تعهد به تعالی کیفی در تمام زمینه ها از نظر حفظ ایمنی، جلب رضایت و اعتماد بیماران سرآمد بیمارستان های منطقه جنوب و جنوب شرقی ایران سرفراز باشیم.

راهنمای بیماران و مراجعین
راهنمای بیماران و مراجعین
بیمارستان دکتر مجیبیان
بیمارستان دکتر مجیبیان
بیمارستان دکتر مجیبیان
بیمارستان دکتر مجیبیان
راهنمای بیماران و مراجعین

كلمه اي دانش نام  بسيار رايج فرانسيس بيكن فيلسوف انگليسي چهار قرtن پيش  را تداعي كي كند كه  :دانايي خود ساخته كه اين امر، خود حاصل فناوري اطلاعات و ارتباطات است. اين تغييرات اگرچه ما را با مشكلاتي مواجه كلمه اي دانش نام  بسيار رايج  فناوري اطلاعات و ارتباطات است. اين تغييرات اگرچه ما را با
راهنمای بیماران و مراجعین
راهنمای بیماران و مراجعین
راهنمای بیماران و مراجعین