درباره بیمارستان

بیمارستان دکتر مجیبیان به عنوان اولین بیمارستان خصوصی و تخصصی زنان و زایمان یزد از شهریور ماه 1345 با ظرفیت 20 تخت شروع بکار نمود تا اینکه در سال 1357 با احداث بنای جدید بیمارستان با ظرفیت 114 تخت، ساختمان قبلی بیمارستان به درمانگاه تخصصی تبدیل شد و ساختمان جدید به بخش بستری تعلق یافت. در طی سال های اخیر به دلیل ضرورت توسعه، بیمارستان مورد بازسازی و بخش های درمانی و پاراکلینیکی دیگر احداث، تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفت. در حال حاضر این بیمارستان دارای بخش های جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی ، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، چشم، پوست، داخلی، اطفال،ICU، NICU، HRPU، ارولوژی، گوش و حلق و بینی، آندوسکوپی و کلونوسکوپی، غدد، مسمومیت، جراحی فک و صورت، داخلی و اعصاب، عفونی، ریه، هماتولوژی، روماتولوژی، چشم و روانپزشکی می باشد.

با توجه به حسن عملکرد این بیمارستان در سال 1381 از طرف سازمان های بیمه گر به عنوان بیمارستان خصوصی نمونه استان معرفی گردید و بیمارستان همواره می کوشد تا این مزیت را برای خود پایدار نگه دارد.