بیمارستان دکتر مجیبیان

کار گروهی و ارزیابی کلینیکی دقیق، بهترین و قطعی ترین راه رسیدن به تشخیص و کمک به بیمار است.

بخش های بستری

لیست بخش های بستری بیمارستان دکتر مجیبیان

درمانگاه ها

لیست درمانگاه های بیمارستان دکتر مجیبیان، برنامه ی هفتگی و خدمات

برنامه های آموزشی

آخرین دستاوردهای علمی و مطالب حوزه سلامت

نوزادان متولد شده

تعداد نوزادان متولد شده در بیمارستان دکتر مجیبیان

 • 4575
 • 3932
 • 3451
 • 3528
 • 3499
 • 3331
 • 1392
 • 1393
 • 1394
 • 1395
 • 1396
 • 1397

بیمه های طرف قرارداد


x

پشتیبانی آنلاین است